Natural Born Fuckers

Natural Born Fuckers

Homepage:
https://www.facebook.com/naturalbornf/

Country:
Czech republic

Genre:
hardcore

Kapela složená z členů GUTALAX, WHO KILLED MARILYN? a rozpadlivších NEVER HOPE vznikla na podzim 2014. V dubnu 2016 vychází debutové album Seeking The Truth.

Videos on YouTube

Obscure promotion

Loading events...